Skip to main content

Staré Lýceum

 

laboratórium otvorenej spoločnosti

Staré Lýceum je priestorom pre slobodné myslenie, vieru, tvorivosť, modernú i klasickú kultúru a najmä dialóg. Vychádza z presvedčenia, že ak chce cirkev porozumieť človeku, musí sa zaujímať aj o iné, ako duchovné aspekty jeho života.

23/9/2023

Podujatia

Dobrý
Trh

23/9/2023
Staré Lýceum

Kari Veiteberg v Starom Lýceu

Návšteva nórskej biskupky
26. – 29. 9.

xBit: Opustiť
domov a utekať

Čerstvé Ovocie & [fjúžn] & Staré Lýceum
29. 09. – 01. 10. 2023

Články

Otvorenie Starého lýcea

3. decembra 2023

Staré lýceum bolo slávnostne otvorené!

Rekonštrukcia dvorovej fasády

16. decembra 2022

Ako pokračuje rekonštrukcia Starého Lýcea? Vonkajšia časť budovy zo strany dvora je hotová!

Partnerské stretnutie v Bratislave

27. septembra 2022

V pondelok 26. 9. 2022 sa konečne po rokoch života s pandémiou po prvýkrát uskutočnilo osobné stretnutie nášho tímu Cirkevného zboru ECAV…

Participatívne a strategické plánovanie Starého Lýcea

21. júla 2022

Možno sa pýtate, čo sa u nás okolo Starého Lýcea deje teraz počas rekonštrukcie samotnej budovy. Okrem plánovania podujatí, akým je napr. septembrový DOBRÝ TRH…

Staré Lýceum

V rámci projektu “LÝCEUM – Laboratórium otvorenej spoločnosti“ Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Bratislava-Staré Mesto vytvorí na cirkevnej pôde Evanjelického lýcea v Bratislave priestor, akési laboratórium pre slobodné myslenie, vieru, tvorivosť, modernú i klasickú kultúru a najmä dialóg. Vychádza z presvedčenia, že ak chce cirkev porozumieť človeku, musí sa zaujímať aj o iné, ako duchovné aspekty jeho života.

Projekt je realizovaný v priestoroch Starého evanjelického lýcea v centre Bratislavy. Zámerom projektu je rekonštrukcia budovy architektonicky, ktorá zveľadí jednu z najnavštevovanejších častí Bratislavy a Pamiatkovú zónu Bratislava – centrálna mestská oblasť. V lokalite Konventná-Panenská-Palisády vytvorí kultúrny a komunitný priestor, ktorý tu dlhodobo chýba, čo potvrdili zástupcovia miestnej komunity na 14 konzultačných stretnutiach.

Viac o Lýceu

Partneri

Grantová podpora

Kód projektu: CLT01006
Program: Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne
dedičstvo a kultúrna spolupráca
Výška poskytnutého grantu: 1.498.021 eur
Termín realizácie: 07/2020 – 04/2024
Projekt vytvorí priestor pre slobodné myslenie, vieru, tvorivosť, modernú i klasickú kultúru a najmä dialóg. Podporené Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Grantov EHP. Spolufinancované zo štátneho rozpočtuSlovenskej republiky.

Partneri

Partneri projektu donorského štátu

Adresa

Staré Lýceum
Konventná 15
811 03 Bratislava

Kontakt

podujatia@starelyceum.sk

Otvorení novým partnerským spoluprácam!

Buďme v kontakte

Staré Lýceum

© 2024 Staré Lýceum