Skip to main content

Otvorení novým
partnerským spoluprácam!

 

V prípade záujmu o spoluprácu nás kontaktujte, prosím, na e-mailovej adrese podujatia@starelyceum.sk alebo cez kontaktný formulár.

  Partneri

  Grantová podpora

  Kód projektu: CLT01006
  Program: Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne
  dedičstvo a kultúrna spolupráca
  Výška poskytnutého grantu: 999.757 eur
  Termín realizácie: 07/2020 – 04/2024
  Projekt vytvorí priestor pre slobodné myslenie, vieru, tvorivosť, modernú i klasickú kultúru a najmä dialóg. Podporené Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Grantov EHP. Spolufinancované zo štátneho rozpočtuSlovenskej republiky.

  Partneri

  Partneri projektu donorského štátu

  Staré Lýceum

  © 2024 Staré Lýceum