Skip to main content

Otvárame laboratórium slobodnej spoločnosti

Staré Lýceum je priestorom pre slobodné myslenie, vieru, tvorivosť, modernú i klasickú kultúru a najmä dialóg. Vychádza z presvedčenia, že ak chce cirkev porozumieť človeku, musí sa zaujímať aj o iné, ako duchovné aspekty jeho života.

23/9/2023

Program

Dobrý
Trh

23/9/2023
Staré Lýceum

Kari Veiteberg v Starom Lýceu

Návšteva nórskej biskupky
26. – 29. 9.

xBit: Opustiť
domov a utekať

Čerstvé Ovocie & [fjúžn] & Staré Lýceum
29. 09. – 01. 10. 2023

Novinky

Lýceum za slovenskú identitu 21. storočia

Zámerom aktivity je zvýšiť povedomie o histórii LÝCEA ako o mieste otvoreného myslenia slovenského emancipačného a modernizačného hnutia

Lýceum za iných

Aktivitou zbor nadviaže na históriu LÝCEA a na doterajšie aktivity, ktoré bol o.i. aj z priestorových dôvodov nútený robiť v obmedzenom režime.

Fjúžn v Lýceu

Partner projektu, Nadácia Milana Šimečku, podporí zbor pri realizácii participatívneho plánovania stratégie a aktivít LÝCEA.

Dobrý Trh v Lýceu

Je to podujatie, ktoré oživuje mestský verejný priestor, podporuje najmä miestnych malovýrobcov a kvalitné domáce výrobky a produkty rozmanitých kultúr.

Staré Lýceum

V rámci projektu “LÝCEUM – Laboratórium otvorenej spoločnosti“ Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Bratislava-Staré Mesto vytvorí na cirkevnej pôde Evanjelického lýcea v Bratislave priestor, akési laboratórium pre slobodné myslenie, vieru, tvorivosť, modernú i klasickú kultúru a najmä dialóg. Vychádza z presvedčenia, že ak chce cirkev porozumieť človeku, musí sa zaujímať aj o iné, ako duchovné aspekty jeho života.

Projekt je realizovaný v priestoroch Starého evanjelického lýcea v centre Bratislavy. Zámerom projektu je rekonštrukcia budovy architektonicky, ktorá zveľadí jednu z najnavštevovanejších častí Bratislavy a Pamiatkovú zónu Bratislava – centrálna mestská oblasť. V lokalite Konventná-Panenská-Palisády vytvorí kultúrny a komunitný priestor, ktorý tu dlhodobo chýba, čo potvrdili zástupcovia miestnej komunity na 14 konzultačných stretnutiach.

Súbežne budú realizované aktivity ktoré, chcú vrátiť LÝCEU niekdajšieho slobodného ducha a zvýšiť povedomie o jeho historickom význame. Ďalšími významnými aktivitami sú vytvorenie modernej fyzickej i virtuálnej expozície dejín slovenského modernizačného a emancipačného hnutia (Matej Bel, štúrovci, Milan R. Štefánik a ďalší) a prostredníctvom vzdelávacích aktivít podpora najmä mladých pri budovaní „zdravej“ národnej i európskej identity. Komplexnou obnovou LÝCEA, obnoví zbor aj lyceálnu knižnicu so vzácnym knižničným fondom od 13. storočia a podporí výskum SAV v nej. Aktivitami v ňom chce zbor nadviazať na oživenú históriu a rozvíjať jej odkaz pre 21.storočie. Odkaz slobody je zvlášť dôležitý v dnešnej dobe „fake news“ , nenávistných prejavov, diskriminácie a silnejúcich antisystémových síl.

Dohodnite si s nami deň a čas návštevy.
Radi vás uvítame!

kontakt@starelyceum.sk
+421 905 123 456

Partneri

Grantová podpora

Kód projektu: CLT01006
Program: Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne
dedičstvo a kultúrna spolupráca
Výška poskytnutého grantu: 999.757 eur
Termín realizácie: 07/2020 – 04/2024
Projekt vytvorí priestor pre slobodné myslenie, vieru, tvorivosť, modernú i klasickú kultúru a najmä dialóg. Podporené Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Grantov EHP. Spolufinancované zo štátneho rozpočtuSlovenskej republiky.

Partneri

Partneri projektu donorského štátu

Adresa

Staré Lýceum
Konventná 15
811 03 Bratislava

Kontakt

kontakt@starelyceum.sk
+421 905 123 456

Otvorení novým partnerským spoluprácam!

Buďme v kontakte

Staré Lýceum

© 2023 Staré Lýceum