Skip to main content

Slávnostné otvorenie
Starého lýcea

3. decembra 2023

Dňa 3. decembra 2023 bolo Staré lýceum slávnostne otvorené! Pozrite si program slávnostného otvorenia a tlačovú správu.

Brožúra k slávnostnému otvoreniu Starého lýcea
Tlačová správa k slávnostnému otvoreniu Starého lýcea

Staré Lýceum

© 2024 Staré Lýceum