Skip to main content

Rekonštrukcia
dvorovej fasády

16. decembra 2022

Ako pokračuje rekonštrukcia Starého Lýcea?

Vonkajšia časť budovy zo strany dvora je hotová! Ako môžete vidieť na fotkách, v uplynulých dňoch bolo rozobrané lešenie a konečne si môžeme vychutnať pohľad na nové okná a fasádu. Áno, po novom bude mať podľa rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu bielu farbu vrátane rámov okien.

Iná situácia je, žiaľ, ešte stále na čelnej strane budovy. Mestská časť Bratislava – Staré Mesto naďalej pokračuje v rekonštrukčných prácach Konventnej ulice. Akonáhle bude cesta pred budovou opäť hotová, „vyrastie“ na nej lešenie a zhotoviteľ stavby bude pokračovať výmenou okien a rekonštrukciou fasády aj na tejto strane.

Počas zimných mesiacov sa teda práce načas opäť presunú do interiéru, kde nás toho stále čaká dosť: elektroinštalácie, podlahy, omietky, rekonštrukcia priestoru vstupného podbránia, svietidlá a v neposlednom rade aj vybavenie mobiliárom a technikou.

Aktuálny harmonogram počíta s ukončením stavebných prác na konci mája 2023. Okrem rekonštrukcie v spolupráci s našimi partnermi intenzívne pracujeme aj na organizačnej a programovej časti projektu budúceho kultúrno-komunitného centra Staré Lýceum – Laboratórium otvorenej spoločnosti, aby sme mohli v roku 2023 začať naplno fungovať. Držme si teda palce!

Keďže rekonštrukcia historickej budovy je mimoriadne nákladná, okrem zásadného prispenia Grantov EHP a Nórska na Slovensku na celkovú revitalizáciu Starého Lýcea sme časť prác na fasáde realizovali aj vďaka prispeniu Nadácia SPP sumou 15 000 € v rámci ich grantového programu Kultúra. Ďakujeme!

Staré Lýceum

© 2024 Staré Lýceum