Skip to main content

Otvárame laboratórium otvorenej spoločnosti

Staré Lýceum je priestorom pre slobodné myslenie, vieru, tvorivosť, modernú i klasickú kultúru a najmä dialóg. Vychádza z presvedčenia, že ak chce cirkev porozumieť človeku, musí sa zaujímať aj o iné, ako duchovné aspekty jeho života.

23/9/2023

Program

Dobrý
Trh

23/9/2023
Staré Lýceum

Kari Veiteberg v Starom Lýceu

Návšteva nórskej biskupky
26. – 29. 9.

xBit: Opustiť
domov a utekať

Čerstvé Ovocie & [fjúžn] & Staré Lýceum
29. 09. – 01. 10. 2023

Novinky

Rekonštrukcia dvorovej fasády

16. decembra 2022

Ako pokračuje rekonštrukcia Starého Lýcea? Vonkajšia časť budovy zo strany dvora je hotová!

Partnerské stretnutie v Bratislave

27. septembra 2022

V pondelok 26. 9. 2022 sa konečne po rokoch života s pandémiou po prvýkrát uskutočnilo osobné stretnutie nášho tímu Cirkevného zboru ECAV…

Participatívne a strategické plánovanie Starého Lýcea

21. júla 2022

Možno sa pýtate, čo sa u nás okolo Starého Lýcea deje teraz počas rekonštrukcie samotnej budovy. Okrem plánovania podujatí, akým je napr. septembrový DOBRÝ TRH…

Projekty

Lýceum za slovenskú identitu 21. storočia

Zámerom aktivity je zvýšiť povedomie o histórii LÝCEA ako o mieste otvoreného myslenia slovenského emancipačného a modernizačného hnutia.

Lýceum za iných

Aktivitou zbor nadviaže na históriu LÝCEA a na doterajšie aktivity, ktoré bol o.i. aj z priestorových dôvodov nútený robiť v obmedzenom režime.

Fjúžn v Lýceu

Partner projektu, Nadácia Milana Šimečku, podporí zbor pri realizácii participatívneho plánovania stratégie a aktivít LÝCEA.

Dobrý Trh v Lýceu

Je to podujatie, ktoré oživuje mestský verejný priestor, podporuje najmä miestnych malovýrobcov a kvalitné domáce výrobky a produkty rozmanitých kultúr.

Staré Lýceum

V rámci projektu “LÝCEUM – Laboratórium otvorenej spoločnosti“ Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Bratislava-Staré Mesto vytvorí na cirkevnej pôde Evanjelického lýcea v Bratislave priestor, akési laboratórium pre slobodné myslenie, vieru, tvorivosť, modernú i klasickú kultúru a najmä dialóg. Vychádza z presvedčenia, že ak chce cirkev porozumieť človeku, musí sa zaujímať aj o iné, ako duchovné aspekty jeho života.

Projekt je realizovaný v priestoroch Starého evanjelického lýcea v centre Bratislavy. Zámerom projektu je rekonštrukcia budovy architektonicky, ktorá zveľadí jednu z najnavštevovanejších častí Bratislavy a Pamiatkovú zónu Bratislava – centrálna mestská oblasť. V lokalite Konventná-Panenská-Palisády vytvorí kultúrny a komunitný priestor, ktorý tu dlhodobo chýba, čo potvrdili zástupcovia miestnej komunity na 14 konzultačných stretnutiach.

Súbežne budú realizované aktivity ktoré, chcú vrátiť LÝCEU niekdajšieho slobodného ducha a zvýšiť povedomie o jeho historickom význame. Ďalšími významnými aktivitami sú vytvorenie modernej fyzickej i virtuálnej expozície dejín slovenského modernizačného a emancipačného hnutia (Matej Bel, štúrovci, Milan R. Štefánik a ďalší) a prostredníctvom vzdelávacích aktivít podpora najmä mladých pri budovaní „zdravej“ národnej i európskej identity. Komplexnou obnovou LÝCEA, obnoví zbor aj lyceálnu knižnicu so vzácnym knižničným fondom od 13. storočia a podporí výskum SAV v nej. Aktivitami v ňom chce zbor nadviazať na oživenú históriu a rozvíjať jej odkaz pre 21.storočie. Odkaz slobody je zvlášť dôležitý v dnešnej dobe „fake news“ , nenávistných prejavov, diskriminácie a silnejúcich antisystémových síl.

Dohodnite si s nami deň a čas návštevy.
Radi vás uvítame!

kontakt@starelyceum.sk
+421 905 123 456

Partneri

Grantová podpora

Kód projektu: CLT01006
Program: Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne
dedičstvo a kultúrna spolupráca
Výška poskytnutého grantu: 1.498.021 eur
Termín realizácie: 07/2020 – 04/2024
Projekt vytvorí priestor pre slobodné myslenie, vieru, tvorivosť, modernú i klasickú kultúru a najmä dialóg. Podporené Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Grantov EHP. Spolufinancované zo štátneho rozpočtuSlovenskej republiky.

Partneri

Partneri projektu donorského štátu

Adresa

Staré Lýceum
Konventná 15
811 03 Bratislava

Kontakt

kontakt@starelyceum.sk
+421 905 123 456

Otvorení novým partnerským spoluprácam!

Buďme v kontakte

Staré Lýceum

© 2023 Staré Lýceum