Skip to main content

Články

Otvorenie Starého lýcea

3. decembra 2023

Staré lýceum bolo slávnostne otvorené!

Rekonštrukcia dvorovej fasády

16. decembra 2022

Ako pokračuje rekonštrukcia Starého Lýcea? Vonkajšia časť budovy zo strany dvora je hotová!

Partnerské stretnutie v Bratislave

27. septembra 2022

V pondelok 26. 9. 2022 sa konečne po rokoch života s pandémiou po prvýkrát uskutočnilo osobné stretnutie nášho tímu Cirkevného zboru ECAV…

Participatívne a strategické plánovanie Starého Lýcea

21. júla 2022

Možno sa pýtate, čo sa u nás okolo Starého Lýcea deje teraz počas rekonštrukcie samotnej budovy. Okrem plánovania podujatí, akým je napr. septembrový DOBRÝ TRH…

Koncepcia udržateľného rozvoja kultúry Bratislavy 2030

23. júna 2022

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Bratislavy dnes schválilo Koncepciu udržateľného rozvoja kultúry Bratislavy 2030, strategický dokument a historicky prvú (!) koncepciu kultúrneho rozvoja nášho hlavného mesta.

Nový regálový systém

22. mája 2022

Tentokrát máme výbornú správu pre všetky milovníčky a milovníkov kníh a histórie! Spoločne s pánom riaditeľom Sliackym a pani doc. Kollárovou z Ústredná knižnica SAV sme sa dnes ráno boli pozrieť na nový regálový systém…

Začala sa revitalizácia Konventnej ulice

18. mája 2022

Mestská časť Bratislava – Staré Mesto začína v týchto dňoch s prvými prácami v rámci projektu revitalizácie zóny Panenská a okolie – a to priamo priestorom pred budovou Starého Lýcea.

Aprílový Dobrý trh na Panenskej

30. apríla 2022

V sobotu 30. apríla 2022 sa v Bratislave uskutočnil Dobrý trh na Panenskej, ktorý už tradične organizuje naša partnerská organizácia – OZ PUNKT.

Začali sme s rekonštrukčnými prácami

29. marca 2022

V decembri 2021 sme v nadväznosti na proces verejného obstarávania odovzdali budovu Starého Lýcea do rúk zhotoviteľa stavby – spoločnosti PAMARCH, s.r.o., ktorá uspela vo verejnom obstarávaní.

Nová mládež v Starom Lýceu pomáha Ukrajine

25. marca 2022

Staré Lýceum sa už naplno rekonštruuje a tak sme sa aj tento piatok popoludní rozhodli netráviť na fare, ale ponúknuť svoje ruky a pomôcť ako dobrovoľníčky a dobrovoľníci iniciatíve Kto pomôže Ukrajine?

Medzináboženský dialóg ako súčasť vzdelávania

28. decembra 2021

Koalícia troch organizácií pôsobiacich v oblasti medzináboženského dialógu v spolupráci s učiteľkami a učiteľmi v roku 2021 realizovala projekt Vzdelávanie pre mier.

Otváracia konferencia

12. apríla 2021

V pondelok 12. 4. 2021 náš Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bratislava Staré Mesto usporiadal otváraciu konferenciu projektu LÝCEUM – Laboratórium slobodnej spoločnosti

Staré Lýceum

© 2024 Staré Lýceum