Skip to main content

Začala sa revitalizácia Konventnej ulice

22. mája 2022

Mestská časť Bratislava – Staré Mesto začína v týchto dňoch s prvými prácami v rámci projektu revitalizácie zóny Panenská a okolie – a to priamo priestorom pred budovou Starého Lýcea. Ten by sa mal podľa zverejneného návrhu zbaviť bariér vyrovnaním profilu ulice, zazelenať sa a stať sa oddychovou zónou.

Veľmi sa z toho tešíme, hoci súbežná rekonštrukcia prináša so sebou aj viaceré neplánované výzvy – napr. nemožnosť postaviť lešenie pred touto časťou Lýcea, ale aj nové možnosti odvlhčenia budovy.

Napriek tomu veríme, že sa nám všetko podarí v rozumnom čase zvládnuť a aj tento krok prinesie novú pridanú hodnotu nášmu projektu Starého Lýcea ako Laboratória slobodnej spoločnosti.

Po inžinierskych sieťach príde na rad práca nad zemou. Rekonštrukcia tejto ulice je súčasťou obnovy zóny Panenská zahŕňajúcej ulice Panenská, Podjavorinská, Štetinova, Zochova, Kozia, Lýcejná, Konventná a Svoradova. Na tom, ako bude táto lokalita v budúcnosti vyzerať má veľký podiel aj participatívny proces, ktorý koordinovalo naše partnerské združenie Punkt, a do ktorého sme sa zapojili aj my.

“Z participatívneho procesu vzišli požiadavky na upokojenie dopravy v celej zóne, preto bude v oblasti Konventná východ zriadená takzvaná obytná zóna. Autá môžu zónou prechádzať, ale so značne zníženou rýchlosťou prejazdu,” priblížil v rozhovore Lukáš Kamenistý, vedúci investičného oddelenia na Miestnom úrade Bratislava – Staré Mesto. Aj toto dôkaz toho, že počúvať sa navzájom má zmysel a dialóg prináša výsledky výhodné pre všetky strany.

Staré Lýceum

© 2024 Staré Lýceum