Skip to main content

Lýceum za slovenskú identitu 21. storočia

Zámerom aktivity je zvýšiť povedomie o histórii LÝCEA ako o mieste otvoreného myslenia slovenského emancipačného a modernizačného hnutia (Matej Bel, štúrovci, Milan R. Štefánik pôsobili na LÝCEU). Zbor prinesie kritický pohľad na tieto dejiny a prispeje k budovaniu „národnej identity 21. storočia“ najmä u mladých ľudí a tým aj k prevencii proti extrémizmu, nenávistným prejavom, diskriminácii. Aktivita tiež podporí výskumné aktivity SAV spojené s historickým knižničným fondov lyceálnej knižnice, ktorú spravuje Ústredná knižnica SAV.

Staré Lýceum

© 2024 Staré Lýceum