Skip to main content

Fjúžn v Lýceu

Partner projektu, Nadácia Milana Šimečku, podporí zbor pri realizácii participatívneho plánovania stratégie a aktivít LÝCEA. Pravidelne raz za rok zorganizuje sériu kultúrnych, vzdelávacích a diskusných podujatí s názvom „Fjúžn v LÝCEU“. Podujatie bude súčasťou festivalu Fjúžn, ktorý sa od roku 2006 stal jedinečným a najväčším multižánrovým a multikultúrnym podujatím zameraným na tému migrácie a cudzincov na Slovensku s celoslovenským, ako i medzinárodným významom.

Staré Lýceum

© 2024 Staré Lýceum