Skip to main content

Dobrý Trh v Lýceu

Je to podujatie, ktoré oživuje mestský verejný priestor, podporuje najmä miestnych malovýrobcov a kvalitné domáce výrobky a produkty rozmanitých kultúr. Okrem stánkov s kvalitnými potravinami, originálnym dizajnom, knihami, doplnkami a oblečením sú súčasťou podujatia, umelecké inštalácie, výnimočné koncerty, workshopy pre deti aj dospelých, stretnutia so zaujímavými ľuďmi.

Punkt sa zapojí do participatívneho plánovania strategického zamerania a aktivít LÝCEA. Pravidelne v júni zorganizuje „Susedský piknik v LÝCEU“, kultúrno-spoločenské stretnutie obyvateľov a biznisu z lokality. V priestoroch LÝCEA zorganizuje 15. septembra časť podujatia Dobrý trh s názvom „Dobrý trh v LÝCEU“, počas ktorého budú v LÝCEU predajné trhy vybraných lokálnych výrobcov a sprievodné aktivity.

Staré Lýceum

© 2024 Staré Lýceum