Skip to main content

Bari Hochwald Cagnola je americká herečka a režisérka, ktorej tvár vám môže byť povedomá. Mohli ste ju vidieť v epizódach kultových amerických seriálov, ako Star Treck alebo Desperate Housewives. Milým prekvapením je, že od februára do mája 2024 pôsobí v rámci Fulbrightových programov ako štipendistka na Vysokej škole muzických umení v Bratislave, kde počas štyroch mesiacov prezentuje svoj prístup ku komunitne angažovanému umeniu. Bari nezaháľa a zapája sa nielen do vysokoškolských aktivít, ale v rámci svojho projektu „Art for Social Renewal: príspevok umelcov k zdravej dynamike vzťahov v rámci komunít“ sa stáva aktívnou členkou našej susedskej komunity. Obyvateľom predstavila svoje plány ako sa zapojiť do života štvrte na prípravnej marcovej Susedskej porade k Dobrému trhu. Bari je zakladateľkou divadelnej spoločnosti Global Theatre Project, ktorá sa zaoberá témami ako umelec versuz aktivista, budovanie komunity, globálne občianstvo, kreatívne zbory a práca prostredníctvom umenia, aby bol svet lepším miestom. Aplikácia jej prístupov v našej štvrti je skutočne inovátorská a sľubuje nový vánok z amerického kontinentu v podobe divadelných workshopov a aktivít pre obyvateľov. Pôsobenie Bari na VŠVU a v našej komunite končí spolu s ukončením štipendia koncom mája 2024, už teraz však spriada plány na pokračovanie v rozbehnutých aktivitách v Bratislave.

Staré Lýceum

© 2024 Staré Lýceum