Skip to main content

Staré lýceum sa na chvíľu premenilo na akési mestské „Retreat Center“. Pod vedením skúsenej lektorky Tamary Drahin z Ukrajiny, ktorá v jednom z takýchto centier v zahraničí pôsobila, sa v Lýceu uskutočnil workshop Meditácie a dýchacích cvičení s akcentom na praktický úvod do meditácie a dýchacích techník zasadený do historického, duchovného, ako i kultúrneho a filozofického kontextu pre lepšie pochopenie dôležitosti vnímania potrieb vlastného tela a mysle.
Nováčikov Tamarin prístup zaujal, ostrieľanejších niečo nové naučil. Nepochybne však ukázal cestu ako lepšie zvládať stres a nachádzať vnútornú rovnováhu s pomocou techník mindfulness. Veríme, že našim účastníkom to rovnako pomohlo v ceste hľadania prielomu v myslení tak, aby sa vedeli posunúť o krok vpred a žiť hodnotovo naplnené autentické životy v harmónii so sebou samým a svetom okolo nás.

Staré Lýceum

© 2024 Staré Lýceum