Skip to main content

Odborný workshop organizovaný v spolupráci s Ústavom etnológie a sociálnej antropológie SAV na tému prioritizácie potrieb ľudí v rómskej osade na Šrobárke je ďalším z podujatí organizovaným v rámci projektu Lýceum – Laboratórium otvorenej spoločnosti zameraných na získavanie a diskutovanie poznatkov o rómskej religiozite na Slovensku spolu s návrhmi konkrétnych aktivít spolu s odporúčaniami vedúcimi k zlepšeniu sociálneho statusu Rómov. Kľúčovou je taktiež otázka ako môže cirkev a viera napomôcť vyššej inklúzii Rómov na Slovensku. Zborová farárka Anna Polcková spolu s riaditeľkou Ústavu Mgr. Tatianou Zachar Podolinskou, PhD., ktorá sa zameriava na antropológiu náboženstva (súčasné formy religiozity a spirituality) so zreteľom na rómske štúdiá a mariánsku úctu v Európe, pripravili odborné diskusné podklady k téme Efektívna práca cirkvi a dobrovoľníkov vo vylúčených komunitách. V diskusii sa riešila úloha cirkví ako platformy, ktorá má potenciál spájať. Projekt je súčasťou amerického konceptu Mosty chudoby ponúkajúci rámce ako porozumieť chudobe a ako pristupovať k riešeniu problémov s ňou spojených.

Staré Lýceum

© 2024 Staré Lýceum