Skip to main content

V Medzinárodný deň boja za odstránenie rasovej diskriminácie, v stredu 10. apríla sa v dvorane Starého lýcea uskutočnilo slávnostné vyhlasovanie druhého ročníka výsledkov autorskej Literárnej súťaže na tému Ľudské práva pre všetkých – naozaj pre všetkých?. Druhý ročník bol určený pre študentky a študentov z Bratislavského samosprávneho kraja v dvoch vekových kategóriách. Svoje autorské eseje mohli šudenti posielať do 10. marca tak, aby fundovaní renomovaní posudzovatelia v zložení Hana Lasicová, Silvester Lavrík a Daniel Pastirčák mali dostatok času na sústredené čítanie, porozumenie a vyhodnotenie esejí. Každý autor tak získal hodnotné posúdenie s odporučením či povzbudením do ďalšieho písania. „Zasadzovanie sa za dodržiavanie ľudských práv pre každého človeka bez rozdielu farby pleti, sexuálnej orientácie či rodovej identity je podstatnou súčasťou poslania Evanjelického cirkevného zboru Bratislava Staré Mesto“ – poznamenala Anna Polcková. Cieľom literárnej súťaže je senzitivizovať mladých pre vnímanie nebezpečných, život ohrozujúcich prejavov nenávisti a znevažovania ľudí pre ich inakosť. Podujatie moderoval Silvester Lavrík a dámske sláčikové kvarteto Violette Quartet svojimi interpretáciami skladieb Bocceriniho, Piazolu a Mozarta podčiarklo slávnostný charakter a význam podujatia.

Staré Lýceum

© 2024 Staré Lýceum