Skip to main content

Fahrad Babei je režimom prenasledovaný iránsky spisovateľ, ktorý našiel dočasný domov v Bratislave. Tú si nevybral sám – mal to šťastie byť vybraným spomedzi tisícov tvorcov čakajúcich na umiestnenie v sieti viac ako osemdesiatich európskych miest zapojených do ochranného programu ICORN.
Fahrad je v Bratislave len niečo vyše pol roka, no za ten čas si už dokázal svojim príbehom a tvorbou získať slovenské kultúrne publikum a zapojiť sa do literárneho diania v Bratislave. Jeho cieľom nie je iba hovoriť o praktikách iránskeho režimu a slobodne pokračovať v tvorbe svojich diel, Fahrad Babaei chce odovzdávať svoje znalosti a skúsenosti s kreatívnou tvorbou mladým slovenským nadšencom písania a rozhodol sa tu pokračovať vo výuke kreatívneho písania, ktorou sa pokúsil v roku 2020 v Teheráne rozvíjať tvorivé schopnosti mladých ľudí vo workshopoch, ktoré boli iránskym režimom hneď po dvoch mesiacoch zakázané. Na pôde niekdajšej významnej vzdelávacej inšitúcie, Starého evanjelického lýcea sa podelil o svoj originálny a stovkami strán textu vyladeným prístupom k autorskej tvorbe s priaznivcami literatúry, nadšencami písania a tými, pre ktorých je písanie spôsobom sebavyjadrenia.

Staré Lýceum

© 2024 Staré Lýceum