Skip to main content

Čas rýchlo letí a z batoľaťa sa stáva škôlkar, školák na prvom stupni a na druhom stupni základnej školy už sú naši malí v nastupujúcej puberte. Začína obdobie, ktoré je často-krát zaťažkávacou skúškou pre rodičov aj samotných tínedžerov. Vybudovaná dôvera a jej ďalšie rozvíjanie ako i bezpečie domova sú dôležitými piliermi zdravého vzťahu s dieťaťom v pubertálnom veku. V otázkach ako porozumieť vlastnému dieťaťu, keď sa vzďaľuje a uzatvára do seba a svojho sveta (alebo sveta sociálnych sietí),ako ho sprevádzať nenásilnou formou v otázkach intimity, vzťahov a trápení dospievania nasmerovali rodičov v interaktívnom workshope „Ako s dieťaťom komunikovať v puberte“ pedagógovia zo združenia špecializujúceho sa na vzťahovú a sexuálnu výchovu Intymyta. Podobný workshop, ale s iným auditóriom sa odohrával vo vedľajšej miestnosti, kde sa pedagógovia venovali dospievajúcim deťom. Dôraz sa kládol na vzťahy a emócie, rozlišovanie emócií spojených s láskou, priateľstvom, zamilovanosťou či sexuálnou príťažlivosťou. Dôležitým poznaním pre dospievajúcich je ako eliminovať nezdravé správanie alebo spôsoby riešenia konfliktov či nedorozumení, ktoré sú bežnou súčasťou dospievania a často-krát je umením vyriešiť ich s pochopením oboch strán. Pre rodičov i dospievajúce bol tento odborne vedený interaktívny workshop akýmsi sprievodcom obdobím puberty, ktoré práve prežívajú, alebo do neho vstupujú.

Staré Lýceum

© 2024 Staré Lýceum