Skip to main content

Susedská porada je už po niekoľko rokov neodmysliteľnou súčasťou života v štvrti okolo Panenskej ulice. Stala sa platformou pre participatívne ale predovšetkým neformálne stretnutia rezidentov, inštitúcií a prevádzok s cieľom pomenúvať aktuálne problémy a v spoločných diskusiách načrtnúť ich riešenia. Práve participatívne stretnutia s obyvateľmi Panenskej ulice a jej okolia, ktorých závery spracovalo o. z. Punkt už v roku 2017 v dokumente „Aká je Panenská a jej okolie?“ dali základ dnes už tradičným susedským (po)radám, ktoré o. z. Punkt organizuje niekoľko-krát ročne. Susedské (po)rady sú živým komunikačným nástrojom medzi mestskou časťou Staré Mesto a obyvateľmi štvrte sú priestorom pre prezentovanie nových riešení a projektov. Jedna z dvoch marcových porád bola venovaná návrhu Projektu organizácie dopravy, ktorý prezentoval zástupca starostu, Peter Skalník. S občanmi sa stretol taktiež jej starosta Matej Vagač s cieľom získať vo vzájomnej interakcii bezprostredné podnety k predloženému návrhu a odôvodniť navrhované zmeny.

Staré Lýceum

© 2024 Staré Lýceum