Skip to main content

Staré lýceum, 14. marca 2024

Na marcovom Warm Data Labe sa opäť stretla skupinka skalných priaznivcov týchto myšlienkových zážitkov, ale aj nováčikovia, pre ktorých bol celý dvojhodinový proces dobrodružstvom poznania, do ktorého ich vtiahla facilitátorka Illah van Oijen svojim expresívnym vyjadrením osobného príbehu, na ktorom je následne vystavaná interaktívna konverzácia vzájomne prepájajúca participantov nielen v rovine úvah a zamyslení sa nad nastoleným kontextom, ale aj osobnou interakciou prinášajúcou výmenu názorov, pocitov a poznatkov. Illah van Oijen je žiačkou Nory Bateson z Medzinárodného Bateson Inštitútu zo Štokholmu a tento rok sa už po piaty raz zúčastní týždeň trvajúceho kurzu facilitátorov, aby tak priniesla na Slovensko nové poznatky Batesonovho inšitútu. Umenie pracovať s vnútornými vnemovými reflexmi participantov je nevyhnutnou súčasťou úspechu celého formátu. A Illah ho ovláda, má jednoducho talent. Pútavé osobné zážitky a príbehy, ktorých má Illah nepreberné množstvo sa pri množstve realizovaných Warm Data Labov môžu zdať účastníkom povedomé, ale aj keď sa môžu opakovať, Illah vždy ponúkne nuansy, ktoré trénované ucho skalného návštevníka obvykle zachytí a posúva ho tak v rozvoji už raz pertraktovanej témy do ďalších dimenzií.

V rodine Batesonových sa problematika modelovania vnímania vzájomne závislých prepojení vinie trangeneračne prakticky už 125 rokov. Nora Bateson pracovala mnoho rokov ako pedagogička zameriavajúca sa na prácu s kontextuálnymi interdisciplinárnymi vťahmi, inšpirovaná prácou svojho otca, významného antropológa Gregory Batesona a starého otca Williama Batesona, britského biológa, ktorý dal názov genetika vedného odboru zaoberajúcemu sa dedičnosťou a je po ňom pomenovaný významný genetický výpočet. Princíp Warm Data Lab-ov je postavený na príbehoch, na ich emocionálnom, duševnom alebo fyzickom precítení. Warm Data Laby sú hravé cvičenia intelektu. Nora Bateson pre názorné pochopenie problematiky neváhala zapojiť na jednom zo svojich Warm Data Labov participantov do vlastného názorného demonštrovania previazanosti prostredníctvom tanca. Pod vedením lektora tanca si natrénovali niekoľko izolovaných pohybov, ktoré však boli v skutočnosti nesúvislé, roztrieštené, dekontextualizované a bez zmyslu. Tieto pohyby však majú mať kontext: každý, čo i len drobný pohyb má zmysel, nadväzuje a vzájomne sa ovplyvňuje tak, aby nakoniec splynul v kompozičnom celku, ktorý vytvorí tanec. Obvykle sa v živote vysporadúvame s fragmentami a veríme, že nájdeme vzájomný prienik – cross over. Nezabudnuteľný citát Gregoryho Batesna autenticky popisujúci jeho výskum v tejto oblasti prinášame v originálnom znení tak, aby preklad neochudobnil jeho vyznenie:

„We are beginning to play with ideas of ecology, and although we immediately trivialize these ideas into commerce or politics, there is at least an impulse still in the human breast to unify and thereby, sanctify the total natural world, of which we are.“ Gregory Bateson 1979

Illah zatiaľ nedemonštruje princíp Warm Data Labu tancom, pre skupiny účastníkov má pripravené karty s témami – kontextami ako sú edukácia, rodina, kultúra, ekológia, ekonomika, zdravie, história, umenie, politika, spiritualita alebo médiá, čo sú obvyklé kontexty medzi ktorými človek neustále prepína svoju myseľ, v ktorých sa pohybuje a ktoré navzájom nevyhnutne koexistujú. Každá skupina sa venuje rozboru príbehu z pohľadu určeného kontextu, účastníci sa môžu medzi skupinami slobodne presúvať podľa toho, kam ich smeruje ich záujem. Facilitátor môže improvizovať podľa toho, aké má auditórium. Či už sú to všetko nováčikovia, znalí procesu, alebo ich kombinácia. Pravidlá nie sú, keď sa niekto necíti dobre, môže odísť, alebo môže svoju pozornosť na chvíľu upriamiť inam. Nehľadá sa odpoveď za každú cenu, ide o uvedomenie, hľadanie významov a interpretácií cez spoločné skupinové učenie sa, interakciu, rozprávanie. Najprv si však účastníci vypočujú Illin marcový príbeh, ktorý sa začína zamyslením sa, kam vlastne Illah patrí, nie je Slovenka, ale už ani Holanďanka, na Slovensku sa cíti byť doma, jej celý profesný, myšlienkový aj súkromný svet – landscape ako vraví, je tu, na Slovensku a to už 18-tym rokom. V úvahách o návrate do Holandska si uvedomila, že tam vlastne nič neznamená, netuší, aké uplatnenie by tam našla. Z rodnej krajiny odišla znechutená atmosférou v spoločnosti, ale aj s pocitom subjektívnej ťažoby a vnútorných výčitiek pre spôsob nadobudnutia historického bohatstva tohoto koloniálneho impéria. V roku 2007 sa Illah dostala so povedomia Slovákov svojou knihou fotografií a esejí: Bratislava – mesto na mieru a stala sa tak neprehliadnuteľnou súčasťou bratislavskej, ale aj celoslovenskej komunity aktivistov zaujímajúcich sa o identitu hlavného mesta z hľadiska sociologického, urbanistického a historického. V máji roku 2007 navštívila Slovensko kráľovná Beatrix a Illah bola poctená VIP pozvaním na kráľovskú audienciu. Zážitok na celý život v nej oživil spomienky na detstvo v holandskom Haagu, kde z detskej izby videla kráľovský palác a ako dieťa zvykla kráľovnej kývať z okna keď videla vztýčenú vlajku – vtedy vedela že kráľovná je „doma“. Jej prvé detské pokusy udržať rovnováhu na bicykli sú nezabudnuteľne spojené s kráľovskými záhradami. S kráľovskou rodinou, tak ako všetci Holanďania, vyrastala. Boli a sú každodennou súčasťou života všetkých Holanďanov. O to viac bola nadšená z pozvania na audienciu u holandského kráľa Viliama-Alexandra a manželky Maximy pri príležitosti jeho návštevy na Slovensku takto pred rokom, v marci 2023. O tom, čo Illah utkvelo z tejto ostatnej audiencie, do akej hĺbky sa kráľ zaujímal o profesie, v ktorých je Illah na Slovensku činná, do akej miery kráľovský prejav u Illah zarezonoval a či dokáže zaspievať posledné verše holandskej hymny spolu s kráľom za môžete dozvedieť, ak s otvorenou mysľou prídete na niektorý z ďalších Warm Data Labov, ktoré pravidelne organizuje Lýceum – Laboratórium otvorenej spoločnosti.

 

Zdroje:

WDL marec 2024

https://www.youtube.com/watch?v=4IaWU72uz88

https://www.youtube.com/watch?v=hd7JhiKQmi8

https://www.youtube.com/watch?v=y8lA8jsQkNw

https://batesoninstitute.org/

www.anecologyofmind.com

Podujatie je realizované kultúrno-komunitným centrom Staré Lýceum v spolupráci s partnerom NMŠ v rámci projektu CLT01006 „LYCEUM – Free Society Lab“ (Lýceum – Laboratórium otvorenej spoločnosti) financovaného z Grantov EHP a Nórska a štátneho rozpočtu Slovenskej Republiky (SR). Projekt realizuje Cirkevný zbor ECAV Bratislava Staré Mesto.

Staré Lýceum

© 2024 Staré Lýceum