Skip to main content

„Majoritná zbožnosť a náboženstvo“ – i tak by sa dal pomenovať pohľad Rómov na náboženstvo, ktoré podvedome vnímajú ako etnicky a kultúrne podmienené a určené pre majoritu. Rómovia vnímajú zbožnosť bielych ako príliš formálnu, meranú počtom návštev kostola. Pre Rómov je dôležité prežívanie – vieru majú v srdci. Na druhej strane s Bohom zvyknú uzatvárať pragmatický typ zmluvy, ktorú pokiaľ Boh nedodrží, Róm má právo byť nahnevaný, prípadne posvätný predmet potrestať. O mágii v rómskom kresťanstve, neformalite, prezentnosti, bezprostrednosti i „zapožičiavaní náboženského špecialistu“, ako i ďalších často-krát milých a úprimných poznatkoch o rómskej religiozite s cieľom pochopenia a priblíženia sa rómskemu pohľadu na náboženstvo, diskutovali predstavitelia vedeckej a náboženskej obce v Starom lýceu.

Staré Lýceum

© 2024 Staré Lýceum