Skip to main content

Susedské porady sú súčasťou komunitného života štvrte okolo Starého lýcea už niekoľko rokov. V marci sa uskutočnia hneď dve. Tá prvá bola špeciálna – diskutovalo sa o aprílovom Dobrom trhu, na ktorý sa už od skončenia toho jesenného v uplynulom roku usilovne v Punkte pripravujú. Pri príprave programu Dobrého trhu je kladený veľký dôraz na intenzívnu spoluprácu s lokálnou komunitou, susedmi, prevádzkami a organizáciami v okolí. Čoskoro si tak obyvatelia nájdu nielen na nástenkách Susedský odkazovač pozvánku s informáciami o programe aprílového Dobrého trhu. Až do poslednej chvíle sa usilovne pracuje na dolaďovaní programu, dramaturgie, úloh a aktivít zainteresovaných inštitúcií, je to jednoducho dynamický proces. Nosnými témami tohtoročných podujatí budú jarný „Bicykel“ a jesenné „Premeny Panenskej“. Susedská (po)rada plní teda okrem iného funkciu platformy pre prezentovanie ideí a plánovanej dramaturgie organizátora OZ Punkt smerom k občanom, prevádzkovateľom, školám, s cieľom získať ich názor, spätnú väzbu, podnietiť ich kreativitu pri dotváraní prezentovaných myšlienok.

Staré Lýceum

© 2024 Staré Lýceum