Skip to main content

V tretí februárový kinovečer sa diváci opäť stretli s dielom, pod ktorým je tentoraz ako koproducent podpísaný známy slovenský filmový režisér, tvorca a pedagóg Peter Kerekeš, pre našich lýcejných divákov už známy ako tvorca Cenzorky.
Medzinárodne oceňovaný 85 minútový režijný debut mladého ukrajinského režiséra Ihora Ivanka Krehká pamäť (Fragile memory) mal na Slovensku premiéru v júni 2022 ale nominácie na filmové ceny zbiera dodnes. Horovod prináša tento dokument na kinovečery v Starom lýceu a obohacuje tak selekciu filmov o intímny dokumentárny portrét významného sovietsko-ukrajinského kameramana Leonida Burlaka (1938). Mladý režisér, scenárista a kameraman Ihor Ivanko (1992), vnuk slávneho kameramana, sa týmto originálnym citlivo spracovaným dokumentom uviedol do medzinárodného sveta filmu.

Staré Lýceum

© 2024 Staré Lýceum