Skip to main content

V predvečer druhého výročia vojny na Ukrajine sme si toto tragické výročie pripomenuli pohlcujúcim,takmer autentickým divadelným predstavením pod taktovkou mladej ukrajinskej režisérky Reginy Reine z Charkova. Predstavenie na dve emocionálne vypäté hodiny vtiahlo divákov do deja a prenieslo ich do charkovského sídliskového bytu mladej rodiny, ktorá sa práve v ten podvečer, len pred dvoma rokmi dozvedá, že vypukla vojna. Autenticky mrazivý prežitok prispel k uvedomeniu si krehkosti mieru ako aj lepšiemu pochopeniu prežitkov ukrajinských vojnových utečencov, ktorých sme na Slovensku prichýlili.

Staré Lýceum

© 2024 Staré Lýceum