Skip to main content

Hudobný koncert medzinárodne oceňovaného súboru Solamente Naturali, ktorý zaznel v Starom lýceu 19. Februára 2024, preniesol poslucháčov do obdobia baroka v dobovom Anglicku. Jeho zakladateľ, umelecký vedúci a huslista Miloš Valent zvolil pre februárový hudobný večer výber z tvorby významného anglického barokového skladateľa Henryho Purcella (1659 až 1695), ktorý je považovaný za najlepšieho a najoriginálnejšieho komponistu svojej doby, ako aj jedného z najvýznamnejších anglických skladateľov vôbec. Tak ako je pre Miloša Valenta zásadným hľadanie inšpirácie v historických dokumentoch a sprístupnenie ich posolstiev dnešnému poslucháčovi s cieľom priblížiť minulosť ako súčasť kulturného dedičstva v našom historickom priestore, tak je pre kultúrno – komunitné centrum Lýceum – Laboratórium otvorenej spoločnosti, podstatné na pôde tejto historicky významnej vzdelávacej inštitúcie umožňovať plnenie jeho novodobého poslania aj prostredníctvom podujatí, ktoré otvárajú jeho návštevníkom možnosti poznania postavené na dejinných základoch moderným spôsobom.

Staré Lýceum

© 2024 Staré Lýceum