Skip to main content

V srdečnej aj srdiečkovej valentínskej atmosfére sa tak pri vynikajúcej polievke účastníci započúvali do príbehu Illah van Oijen, ktorý skrýva kontexty, ktoré tí znalí pravidiel Warm Data Labov už poznajú ako karty, ktoré si nájdu v priestore svojej skupiny. Tieto kontexty spolu koexistujú len je potrebné odhaliť niť, ktorá ich spája. Illah sa tentoraz podelila o tématicky aktuálny, emotívny osobný príbeh o svojom o rozchode, vytváraní si nového domova, budovaní si vzťahu k deťom s ohľadom na túto novú rodinnú skutočnosť. Príbehom opäť skrýval koncepty a teórie formátu Warm Data, vrátane konceptu Gregory Batesona “Ecology of Mind” a “Double binds”.

Staré Lýceum

© 2024 Staré Lýceum