Skip to main content

Už po druhý raz sme sa na historickej pôde Lýcea – Laboratória slobodnej spoločnosti stretli v jeden februárový podvečer s našimi priateľmi z queer komunity pri diskusii o živote „tých iných“ ľudí. V rámci série debát Tepláreň naživo nám nahliadnutím do vnímania vlastnej inakosti pootvorili svoje vnútro autor a divadelný tvorca Michal Belej a drag queen DJ Daniel Kňažík, známy aj ako súťažiaci z televíznej farmy. Spolu s Romanom Samotným, ktorý diskusiu viedol, sme hľadali odpovede na otázky, ktoré vrátili respondentov do ranného detstva, rodinného zázemia, školy a rodného mesta. Hostia s ľahkosťou priblížili aj vážne emociálne témy viažuce sa k prvým okamihom poznania vlastnej inakosti v rannom detstve, prijatím rodičmi, starými rodičmi, spolužiakmi, ako aj o tom, ako odlišnosť ovplyvnila ich psychiku, začlenenie sa do spoločnosti a celkovú identitu.

Staré Lýceum

© 2024 Staré Lýceum