Skip to main content

Na Slovensku žijú ľudia rôznych národností a kultúr a nie všetci oslavujú zimné, či koncoročné sviatky tak ako majorita. Čo a ako oslavujú a v čom sa ich oslavy podobajú či líšia od tých, ktoré oslavuje väčšina na Slovensku? Pozrite sa s nami na rozličnosti, ktoré nás v sviatkoch spájajú, v podcaste Zimné sviatky. Ten pre Staré lýceum a [fjúžn] pripravila Katarína Urban Richterová.

Podcast vznikol v rámci projektu CLT01006 „LYCEUM – Free Society Lab“ (Lýceum – Laboratórium otvorenej spoločnosti) financovaného z Grantov EHP a Nórska a štátneho rozpočtu Slovenskej Republiky (SR). Projekt realizuje Cirkevný zbor ECAV Bratislava Staré Mesto

Staré Lýceum

© 2024 Staré Lýceum