Skip to main content

Tohtoročná séria pravidelných Warm Data Lab-ov pre susedov z Konventnej ulice a okolia, ale i pre všetkých ľudí otvorených novému poznaniu je realizovaná našim kultúrno-komunitným centrom Staré Lýceum v spolupráci s dlhoročným programovým partnerom OZ Punkt v rámci projektu CLT01006 „LYCEUM – Free Society Lab“. Tento nový nástroj na diskusiu a spájanie komunít priniesla na Slovensko práve zakladateľka OZ Punkt Illah van Oijen, žiačka Batesonovho inštitútu, fotografka, spoluorganizátorka známeho podujatia Dobrý trh a facilitátorka formátu Warm Data Lab. Warm Data sú opakom chladných faktov, sú „teplé“, teda vrúcne, srdečné, tak ako Illah, ktorá plynule prechádza k cvičeniam, ktorých cieľom je posilniť a ďalej precvičovať schopnosť pozorne vnímať, vyhodnocovať a skúmať zložité problémy. Illah podprahovými otázkami otvára širšie súvislosti a podnecuje tak diskutujúcich k zamysleniu sa a uvedomeniu si vzájomných kontextuálnych vzťahov. Zdieľanie, spoločné úvahy a vzájomná reflexívna interakcia postupne podvedome utvárajú myšlienky smerujúce k ideám ktoré vedú k rozkľúčovaniu nadhodených tém.

Staré Lýceum

© 2024 Staré Lýceum