Skip to main content

V Afganistane neoslavujú zimné sviatky tak ako u nás. Oslavujú však Nový rok, ktorý začína v marci. O tradíciách, ktoré ho sprevádzajú, sa dozviete v krátkom rozhovore Kataríny Urban Richterovej s Afgankou Faridou.

Podcast vznikol v rámci projektu CLT01006 „LYCEUM – Free Society Lab“ (Lýceum – Laboratórium otvorenej spoločnosti) financovaného z Grantov EHP a Nórska a štátneho rozpočtu Slovenskej Republiky (SR). Projekt realizuje Cirkevný zbor ECAV Bratislava Staré Mesto

Staré Lýceum

© 2024 Staré Lýceum