Skip to main content

Baháji majú vlastný kalendár, podľa ktorého sa rok začína v marci. Vypočujte si, ako slávia nový rok – Nowruz. Na otázky Kataríny Urban Richterovej odpovedala v krátkom zostrihu Katarína Ilčíková z Bahájskeho spoločenstva.

Podcast vznikol v rámci projektu CLT01006 „LYCEUM – Free Society Lab“ (Lýceum – Laboratórium otvorenej spoločnosti) financovaného z Grantov EHP a Nórska a štátneho rozpočtu Slovenskej Republiky (SR). Projekt realizuje Cirkevný zbor ECAV Bratislava Staré Mesto

Staré Lýceum

© 2024 Staré Lýceum