Skip to main content

Počas niekoľkých týždňov – v období od 8-ho decembra 2023 do posledného februárového dňa prestupného roka 2024, majú návštevníci Starého lýcea možnosť ponoriť sa do myšlienok umelca, ktorý sa im prihovára jedinečným, vzájomne komunikujúcim súborom parciálnych artefaktov tvoriacich komplexné multimediálne dielo – svojou Modlitbou za lepšiu budúcnosť – Oratio pro futuris melioribus. Reinštalácia tohoto výstavného projektu, ktorý bol pôvodne realizovaný v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa (2023), je vlastne kompilátom modernosti súčasnej doby a minulosti, umocnená analogickým motívom spájajúcim prierezovú selekciu Némethových charakteristických diel so skicami Miloša Alexandra Bazovského (1899 – 1968) a Ladislava Mednyánszkeho (1852 –1919) zo zbierok liptovskej galérie. Umeleckým vyjadrením zahalená, spoločensky senzitívna téma vzťahu sexuálnych menšín a katolíckej cirkvi je snahou o prebudenie vnímavosti väčšinovej spoločnosti a naladenie sa na pocity „tých iných“ bez toho, aby skĺzla do patetickej povrchnosti.

Staré Lýceum

© 2024 Staré Lýceum