Skip to main content

Čerstvé Ovocie & [fjúžn] / xBit: Opustiť domov a utekať

Čo to znamená opustiť svoj domov? Na túto otázku hľadá odpoveď multimediálna inštalácia xBit. Bit je binárne číslo, najmenšia jednotka informácie počítačovej pamäte. 0 alebo 1, pravda či lož, zapnuté alebo vypnuté. Zážitkové dielo xBit reaguje na vojnu na Ukrajine aj v kontexte podávaných informácií, ktoré často skĺzavajú k nepravdám. Tisíce ľudí museli opustiť svoje domovy a nájsť útočisko na Slovensku. Na začiatku naša spoločnosť prejavila solidaritu. Dnes vidíme, že táto počiatočná ústretovosť mizne a naša krajina bude opäť stáť pred dilemou, ako sa postaviť k utekajúcim a cudzincom. A pravdivosť informácií v tom hrá významnú úlohu. Projekt xBit sa odohráva v štyroch odlišných miestnostiach, ktoré zobrazujú zážitky a pocity človeka, utekajúceho pred vojnou. Príďte zistiť, či je možné pochopiť prežívanie iného človeka a dokázať sa do neho vcítiť.

Kolektív autorov: Alžbeta Baran, András Cséfalvay, Jozef Čabo, Ľubo Baran, Lukáš Radošovský, Martin Brix, Mikuláš Procháska a ďalší Spolupráca: Čerstvé Ovocie x [fjúžn] x Staré Lýceum

Staré Lýceum

© 2024 Staré Lýceum