Skip to main content

Evanjelický cirkevný zbor Bratislava Staré Mesto v rámci projektu LÝCEUM – Laboratórium otvorenej spoločnosti podporeného z Grantov EHP a štátneho rozpočtu SR v spolupráci s OZ Starokatolíci na Slovensku a OZ SIGNUM – Dúhoví kresťania s podporou Veľvyslanectva Holandského kráľovstva zorganizoval v dňoch 23. – 25. septembra 2022 medzinárodnú konferencia Kráčajme spolu – LGBTQ ľudia sú súčasťou nášho života.

Zborník príspevkov z konferencie nájdete na tomto odkaze.

Napísali o zborníku

Díky tomuto sborníku vyvstává čtenáři před očima velmi plasticky aktuální situace na Slovensku a ve slovenských církvích v pohledu na problematiku LGBTQ, která volá po zahájení klidné diskuze mezi stranami, jež k sobě prozatím jen těžko hledají cestu (pokud ji vůbec hledají). Předložený sborník je však vynikající šancí, jak dialog začít. Proto nezbývá než přát čtenářům, zejména slovenským, aby si na předložené texty našli čas a aby jejich četba vedla k dalším rozhovorům v podobně klidném duchu, i když narazí na nesouhlasné postoje, a aby se situace začala proměňovat směrem k větší společenské otevřenosti.

Doc. Petr Gallus
vedúci Katedry teologickej etiky a prodekan pre rozvoj ETF UK v Prahe a farár ČCE

Sborník vychází v době, kdy se i v rámci Českobratrské církve evangelické rozhořel spor týkající se přejného usnesení 36. synodu ohledně žehnání stejnopohlavním párům. Věřím, že tento sborník bude jistě i vítaným materiálem do diskuse na naší straně. Sborník poskytuje ucelený pohled na situaci na Slovensku i jinde v Evropě. Už to samo je skvělý počin.

Michal Vogl
východomoravský senior ČCE

Staré Lýceum

© 2024 Staré Lýceum