Skip to main content

Tentokrát máme výbornú správu pre všetky milovníčky a milovníkov kníh a histórie!

Spoločne s pánom riaditeľom Sliackym a pani doc. Kollárovou z Ústredná knižnica SAV sme sa dnes ráno boli pozrieť na nový regálový systém, kde už čoskoro nájdu svoj nový domov knižničné fondy tzv. Lyceálnej knižnice.

Lyceálna knižnica patrí k najvzácnejším historickým fondom na Slovensku, ktorý tvorí viac než 80 000 kníh a starých rukopisov. Patrí do vlastníctva CZ ECAV Bratislava Staré Mesto, no už od 50-tych rokov 20. storočia ho spravuje Slovenská akadémia vied.

Veľmi sa tešíme, že vďaka podpore Granty EHP a Nórska na Slovensku aj tieto knihy budú uložené v nových, moderných a kvalitných podmienkach, ktoré spĺňajú súčasné štandardy.

Náš projekt LÝCEUM – Laboratórium slobodnej spoločnosti tak vo svojom unikátnom historickom priestore skombinuje možnosti pre kvalitnú vedecko-výskumnú činnosť, ako aj pre kultúrne a komunitné aktivity otvorené pre širokú verejnosť a zamerané na tvorivú diskusiu a dialóg.

Kategórie

Staré Lýceum

© 2024 Staré Lýceum