Skip to main content

V pondelok 12. 4. 2021 náš Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bratislava Staré Mesto usporiadal otváraciu konferenciu projektu LÝCEUM – Laboratórium slobodnej spoločnosti, ktorý získal podporu z Grantov EHP spolufinancovaných zo štátneho rozpočtu SR v programe Kultúra.

V pondelok 12. 4. 2021 náš Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bratislava Staré Mesto usporiadal otváraciu konferenciu projektu LÝCEUM – Laboratórium slobodnej spoločnosti, ktorý získal podporu z Grantov EHP spolufinancovaných zo štátneho rozpočtu SR v programe Kultúra.

🇳🇴🤝🇸🇰 Cieľom projektu je obnoviť budovu Starého lýcea na Konventnej 15 v Bratislave a vytvoriť akési laboratórium pre slobodné myslenie, vieru, tvorivosť, modernú i klasickú kultúru a najmä dialóg.

Konferencia by sa za normálnych okolností uskutočnila priamo na mieste – s možnosťou nadýchnuť sa atmosféry tohto priestoru a so všetkým, čo k tomu patrí. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa však musela presunúť do online priestoru.

Aj napriek tomu sme sa však v spolupráci s našimi hlavnými parnerskými organizáciami (OZ Punkt, Nadácia Milana Šimečku a Kirkelig dialogsenter Oslo, ako aj spolupracujúcim cirkevným zborom nepočujúcich (Døves menighet Stavanger) a architektom Oliverom Kleinertom pokúsili pripraviť program, ktorý zámer nášho projektu predstaví živou formou.

Prostredníctvom krátkych videí a diskusie moderovanej Michalom Havranom môžete spolu s účastníkmi a účastníčkami konferencie nahliadnuť do priestoru LÝCEA a snívať o tom, čo sa v ňom bude diať po rekonštrukcii objektu.

Otváracia konferencia bola podporená z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na realizáciu projektu č. CLT01006 LYCEUM – Free Society Lab v rámci programu kultúra.

Staré Lýceum

© 2024 Staré Lýceum