Skip to main content

Lýceum za iných

Aktivitou zbor nadviaže na históriu LÝCEA a na doterajšie aktivity, ktoré bol o.i. aj z priestorových dôvodov nútený robiť v obmedzenom režime. V spolupráci s partnermi projektu, bilaterálnym partnerom, spolupracujúcimi organizáciami, samosprávou a miestnou komunitou vytvorí z LÝCEA významný mestotvorný prvok. Prepojí centrum Bratislavy, za socializmu násilne rozdelené dopravnou tepnou mesta, vytvorí chýbajúci komunitný priestor v lokalite Konventná-Panenská-Palisády a stane sa aj novým turistickým bodom mesta. Zbor netradične poskytne cirkevný priestor pre kultúrne (koncerty, výstavy, divadlá, historická knižnica), komunitné (stretnutia susedov a lokálnych aktérov), duchovné (pastoračná a ekumenická činnosť), celospoločenské a vzdelávacie aktivity, vrátane tých, ktoré sú zvlášť v cirkvi vnímané veľmi citlivo a v súčasnosti v spoločnosti zneužívané najmä nacionalistickými politikmi (LGBTI, migranti, rodová rovnosť, Rómovia, ľudia bez domova, medzináboženský dialóg). Zbor vytvorí priestor pre dialóg ako prevenciu proti extrémizmu, nenávistným prejavom, diskriminácii a podpore antisystémových síl na Slovensku najrôznejšími formami kultúry, umenia a vzdelávania. Aktivity LÝCEA nadviažu na kultúrnu stratégiu Bratislavy. Cieľovými skupinami aktivity sú komunity, školy, mladí, verejnosť, odborníci, náboženské obce.

Staré Lýceum

© 2024 Staré Lýceum