Skip to main content

Na marcovom Warm Data Labe sa opäť stretla skupinka skalných priaznivcov týchto myšlienkových zážitkov, ale aj nováčikovia, pre ktorých bol celý dvojhodinový proces dobrodružstvom poznania, do ktorého ich vtiahla facilitátorka Illah van Oijen svojim expresívnym vyjadrením osobného príbehu, na ktorom je následne vystavaná interaktívna konverzácia vzájomne prepájajúca participantov nielen v rovine úvah a zamyslení sa nad nastoleným kontextom, ale aj osobnou interakciou prinášajúcou výmenu názorov, pocitov a poznatkov. Najprv si účastníci vypočuli Illin marcový príbeh, ktorý sa začína zamyslením sa, kam vlastne Illah patrí, nie je Slovenka, ale už ani Holanďanka, na Slovensku sa cíti byť doma, jej celý profesný, myšlienkový aj súkromný svet – landscape je tu, na Slovensku a to už 18-tym rokom, neskôr s pomocou nástrojov hľadali súvislosti medzi zdanlivo nesúvisiacimi skutočnosťami.

Staré Lýceum

© 2024 Staré Lýceum