Skip to main content

Sila umenia je bezhraničná, obohacujúca a spájajúca. Umenie je mostom porozumenia aj medzi tými, ktorých materské jazyky sú odlišné a vzájomná súdržnosť či už susedská, národná alebo medzinárodná je spojovateľom vedúcim k pokoju, porozumeniu a vzájomnosti. Tieto pojmy sú zhmotnené v tradičnom stáročnom slovanskom tanci Horovod. Ten dal názov občianskemu združeniu mladých ľudí z Ukrajiny, Slovenska, Ruska a Bieloruska. Spojila spoločná myšlienka – umenie za spolupatričnosť a proti násiliu. Horovod symbolizuje pohyb okolo slnka, držanie sa za ruku alebo za malíček pri tanci je prejavom jednoty, priateľstva a vzájomného spojenia. Toto spojenie sa v prenesenom význame na súčasnosť v uplynulých rokoch pretrhlo a tanec vzájomného priateľstva sa prerušil. Ruky, ktoré sa po stáročia držali, sa pred dvoma rokmi pustili. K znovuobnoveniu tohoto symbolického spojenia chce prispieť aj prvý ročník komunitného filmového festivalu ukrajinských filmov Horovod, ktorý hostí Staré lýceum počas jarných mesiacov roka 2024. „Táto séria filmov presahuje rámec bežných filmových projekcií, snaží sa autenticky zachytiť podstatu rozmanitých spoločností a ponúknuť publiku jedinečný pohľad na životné skúsenosti komunít na celom svete,“ približuje Mikhail Popov, člen tímu Horovod. Staré lýceum  – Laboratórium otvorenej spoločnosti vytvára priestor pre slobodné stretávanie sa ľudí z rôznych kultúr a menšín bez ohľadu na vierovyznanie, duchovné a materiálne hodnoty, farbu pleti; chce byť miestom pre inkluzívnu komunitu nového typu a práve naplneniu tohoto poslania festival filmových večerov Horovod napomáha. „Sme radi, že práve priestory Starého lýcea sú platformou pre poznanie alternatívneho filmového umenia našich východných susedov“ – dodala zborová farárka pani Anna Polcková.

Bohatá ukrajinská kinematografia približuje prostredníctvom rôznorodých príbehov kultúrne dedičstvo, históriu ale aj spoločenské zmeny v krajine. Ukrajinskí tvorcovia vo svojich filmoch reflektujú súčasné problémy a výzvy, ktorým krajina čelí. Filmy rozpletajúce osobné príbehy skutočných postáv sú písané samotným životom a pretransformované do filmovej podoby. Prinášajú tak svetu autentické svedectvo o živote v tomto nám blízkom a zároveň tak vzdialenom kúte sveta. „Veríme, že filmy ukrajinských režisérok a režisérov pomôžu prekonať predsudky, ktorým mnohí Ukrajinci a Ukrajinky čelia v slovenskej spoločnosti,“ poznamenal Mikhail.

Kinovečer prvý – Cenzorka

Prvý ročník festivalu Horovod odštartoval neopomenuteľný, silne emotívny film slovenského režiséra a dokumentaristu Petra Kerekesa a spoluscenáristu Ivana Ostrochovského Cenzorka, ktorý vznikol v koprodukcii Slovenska, Česka a Ukrajiny. Diváci ho mohli premiérovo vidieť už v roku 2021. Filmovými kritikmi oceňovaný hraný film Cenzorka sa natáčal v ženskej väznici v ukrajinskej Odese a získal viacero ocenení. Na Medzinárodnom festivale v Benátkach v sekcii Orizzonti bol ocenený za najlepší scenár a je taktiež držiteľom štyroch národných ocenení Slnko v sieti v kategóriách najlepší hraný film, najlepšia filmová réžia, najlepší filmový scenár a najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe. „Je pre nás cťou, že práve týmto filmom môžeme otvoriť prvý ročník festivalu Horovod“, poznamenáva Mikhail, ktorý pre hlbšie pochopenie a precítenie diela priblížil divákom príbeh stojaci za vznikom diela, ako aj jeho kontext. Pôvodný plán tvorcov nakrútiť dokument z prostredia ukrajinskej väznice zvrátilo stretnutie so skutočnou väzenskou dozorkyňou Irynou  Kiryazevou. To sa stalo podkladom k napísaniu fiktívneho príbehu, ktorého ústrednou postavou je práve dozorkyňa a cenzorka Iryna. Dojemný a emocionálne nabitý príbeh sa odohráva v odeskom ženskom nápravnom tábore číslo 74 a prelínajú sa v ňom príbehy žien z rôznych svetov tráviacich svoj život pod jednou strechou, ale na iných stranách barikády inštitucionálnej byrokracie potláčajúcej základné ľudské práva. Film na príbehu tehotnej väzenkyne Lesye otvára dilemu medzi účinným naplnením spravodlivosti – Lesya zo žiarlivosti zabila svojho muža, a silnými materskými pudmi. Príbeh sa vinie od tehotenstva Lesye, cez narodenie malého Kolju a popisuje bezvýchodiskovosť situácie, v ktorej sa Lesya za mrežami ocitá. Tikajúce biologické hodiny, osamelosť, ale aj empatia dozorkyne Iryny ju paradoxne pripútajú k mladej Lesyii. Kontrast dvoch svetov a zároveň neviditeľná spriaznenosť medzi týmito ženami tvorí kľúčové posolstvo Cenzorky a prináša nečakané momenty ľudskosti uprostred strohých pravidiel.

Cenzorka vyznieva o to autentickejšie, že sa nakrúcala priamo v odeskej väznici a tvorcovia si vyhradili dlhší časový úsek, ktorý im umožnil prepracovane vykresliť živý obraz neistej budúcnosti väzenkýň a ich detí narodených do sveta determinovaného väzením. Film zachytáva odolnosť, silu i nevypovedané príbehy týchto žien a poskytuje silný komentár k spoločenským štruktúram, ktoré prispievajú k ich ťažkej situácii. Film akcentuje dôležitosť ľudského kontaktu a solidarity v náročných životných situáciách. A hoci je hranou fikciou, vyznačuje sa precíznosťou dokumentu, uveriteľným spracovaním ťažkých tém, širším vykreslením autentických postáv ale aj výborným hereckým i nehereckým obsadením, a samotným ponechaním ruského jazyka.

„Cenzorka nie je len filmovým zážitkom, ale aj cestou za univerzálnou témou materskej odolnosti uprostred nepriazne osudu. Slúži ako dojemná pripomienka sily kinematografie osvetľovať ľudskú skúsenosť, podporovať porozumenie a empatiu naprieč kultúrnymi hranicami“ – pripomína Mikhail a pozýva do Starého lýcea na tento emotívny filmový zážitok.

Podujatie je realizované kultúrno-komunitným centrom Staré Lýceum v spolupráci s partnerom NMŠ v rámci projektu CLT01006 „LYCEUM – Free Society Lab“ (Lýceum – Laboratórium otvorenej spoločnosti) financovaného z Grantov EHP a Nórska a štátneho rozpočtu Slovenskej Republiky (SR). Projekt realizuje Cirkevný zbor ECAV Bratislava Staré Mesto.

Zdroje:

Premietanie a úvodná anotácia k filmu

https://www.rbth.com/arts/2016/12/07/8-facts-about-the-khorovod-russias-oldest-dance_654295

https://web.archive.org/web/20060622045627/http://21stcentruryconductor.blogspirit.com/archive/2005/09/24/khorovod.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Khorovod#:~:text=The%20khorovod%20or%20horovod%20(Russian,more%20than%201%2C000%20years%20history.

https://festival.fjuzn.sk/index.php?lang=sk

https://www.donio.sk/horovod-art

https://www.kinema.sk/filmova-recenzia/37597/cenzorka.htm

https://www.rtvs.sk/novinky/filmy-a-serialy/288096/skutocne-pribehy-zien-z-ukrajinskej-vaznice-pribeh-o-laske-aj-utrpeni

https://dafilms.sk/director/1706-peter-kerekes

https://sk.wikipedia.org/wiki/Peter_Kerekes

https://www.youtube.com/watch?v=WajvohHokmc

Staré Lýceum

© 2024 Staré Lýceum